Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
X77
CTCP Thành An 77
Xã Liên Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam
03513820055
0700100257
Ngô Mạnh Hùng - Chủ tịch HDQT, giám đốc
Ngô Mạnh Hùng - Chủ tịch HDQT, giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/02/2017
13.409.000
1.340.877
1.340.877
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/04/2020 14/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/05/2019 10/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi