Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VVN
Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam
Tòa nhà Vinaincon, số 5, đường Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
024.35142145
0100779365
Hoàng Chí Cường - TGĐ
Lê Đức Thọ - Ban TCKT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
17/10/2017
550.000.000
55.000.000
55.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/09/2021 10/09/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/05/2021 25/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/06/2020 10/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi