Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTP
Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Tòa nhà N1, km2 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiSố 01 phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
(84) 24.62660306
0104093672
Trần Trung Hưng - Tổng Giám đốc
Lê Công Phú - Thư ký Hội đồng Quản trị
Bình thường
Hoạt động
23/11/2018
830.479.260
83.047.926
83.047.926
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/08/2020 26/08/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 25/08/2020 26/08/2020 15/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 15/05/2020 18/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 04/06/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 04/06/2019 05/06/2019 25/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 02/04/2019 03/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi