Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VT8
CTCP Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
0436811193
0100108913
Lại Quang Huy - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
08/04/2015
75.494.910
7.549.491
7.549.491
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/05/2019 03/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/02/2019 11/02/2019 14/02/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 18/04/2019 10:47 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 11:51 Báo cáo tài chính năm 2018
3 03/04/2019 11:09 Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ)
4 20/04/2018 15:37 Báo cáo tài chính năm 2017
5 14/03/2018 14:54 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 5 bản ghi