Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VT8
CTCP Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
Số 5, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
0436811193
0100108913
Lại Quang Huy - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hậu - Phó phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
08/04/2015
75.494.910
7.549.491
7.549.491
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/05/2019 03/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 01/02/2019 11/02/2019 14/02/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 19/11/2018 20/11/2018 24/11/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 05/10/2018 08/10/2018 21/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 22/06/2018 25/06/2018 30/06/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 17/05/2018 18/05/2018 Trả CP thưởng
8 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
9 12/03/2018 13/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 9 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi