Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VT1
CTCP Vật tư Bến Thành
200,202,204 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Q1, TP HCM
(84.8) 38360865
0302239482
Nguyễn NGọc Thái - Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
15/04/2010
20.000.000
2.000.000
2.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/03/2020 16/03/2020 16/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/05/2019 31/05/2019 17/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 01/03/2019 04/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 15/04/2020 13:45 Báo cáo thường niên 2019
2 30/03/2020 10:44 Báo cáo tài chính năm 2019
3 02/04/2019 15:47 Báo cáo thường niên 2018
4 12/03/2019 17:08 Báo cáo tài chính năm 2018
5 16/04/2018 10:17 Báo cáo thường niên 2017
6 30/03/2018 11:28 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi