Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VST
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
428 Nguyễn Tất Thành. Quận 4, TP. HCM
(08) 3940 4271
4103008926
Trịnh Hữu Lương - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thế Lê Nhân - Phó trưởng phòng Tài chính - kế toán
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
10/06/2015
629.993.370
62.999.337
62.999.337
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2021 26/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/03/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi