Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VRG
CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
Số 12 phố Nguyễn An, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương
0220 383 8025
0800300443
Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT
Mai Thế Thư - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/11/2014
258.948.680
25.894.868
25.894.868
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/08/2021 25/08/2021 15/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/05/2021 24/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/07/2020 20/07/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 13/01/2020 14/01/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 13/01/2020 14/01/2020 21/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 24 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>