Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VQC
CTCP Giám định -Vinacomin
55 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
02033. 624.801
570010052
Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc
Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
26/02/2010
35.995.800
3.599.580
3.599.580
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2021 14/05/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/03/2021 16/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/05/2020 08/05/2020 25/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/03/2020 12/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi