Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VPR
CTCP VINAPRINT
Lầu 2, Số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
0838170159
0301306457
Bùi Tuấn Ngọc - Chủ tịch HDQT
Nguyễn Kim Hậu - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
20/12/2016
45.759.850
4.575.985
4.575.985
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/11/2020 20/11/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 29/05/2020 01/06/2020 19/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/05/2019 03/05/2019 18/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi