Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VPC
CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
Số 4, Ngõ 122 Phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
(84-4)35626614
0101601945
Lại Thế Vĩnh - Giám đốc
Dương Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/05/2015
56.250.000
5.625.000
5.625.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2021 31/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2020 24/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 27/07/2021 03:45 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
2 22/04/2021 14:01 Báo cáo thường niên 2020
3 15/04/2021 13:34 Báo cáo tài chính năm 2020
4 17/04/2020 14:30 Báo cáo thường niên 2019
5 05/04/2020 08:10 Báo cáo tài chính năm 2019
6 18/04/2019 19:50 Báo cáo thường niên 2018
7 02/04/2019 17:45 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi