Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNX
CTCP Quảng cáo và Hội chợ thươnng mại Vinexad
số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
04 38255546
0100108007
Phạm Quỳnh Giang - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tuyết Mai - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
10/06/2010
12.249.480
1.224.948
1.224.948
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/02/2020 26/02/2020 20/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 18/04/2019 19/04/2019 10/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/02/2019 25/02/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/03/2020 08:20 Báo cáo thường niên 2019
2 21/02/2020 14:17 Báo cáo tài chính năm 2019
3 15/03/2019 16:54 Báo cáo thường niên 2018
4 01/03/2019 12:53 Báo cáo tài chính năm 2018
5 27/03/2018 09:11 Báo cáo thường niên 2017
6 06/03/2018 15:11 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi