Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNP
CTCP Nhựa Việt Nam
300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
(84-8) 39453301
0300381966
Ông Lê Hoàng - Tổng giám đốc
Trịnh Thị Mai Hương - Phó Văn Phòng
Bình thường
Hoạt động
18/08/2015
194.289.130
19.428.913
19.428.913
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2020 01/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/05/2019 28/05/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi