Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNI
CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam
Dự án chung cư Viva Plaza, số 205/51-53-55 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, tp HCM; A12 Đường D4, Khu Tái Định Cư Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
02862706889 - 0938478364
0304867926
Trần Minh Hoàng - Chủ Tịch HĐQT
Trần Minh Hoàng - Chủ Tịch HĐQT
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
04/06/2015
105.599.960
10.357.276
10.559.996
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/01/2022 28/01/2022 22/02/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/01/2021 01/02/2021 27/02/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/06/2020 15/06/2020 17/07/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi