Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VMA
CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin
Số 370, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
0333 865 283
5700353722
Phạm Xuân Phi - Giám đốc
Nguyễn Huy Tâm
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
28/08/2015
27.000.000
2.700.000
2.700.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/05/2020 20/05/2020 01/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 31/03/2020 01/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/05/2019 17/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 26/03/2019 27/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/03/2020 15:55 Báo cáo thường niên 2019
2 18/03/2020 13:11 Báo cáo tài chính năm 2019
3 22/03/2019 16:41 Báo cáo thường niên 2018
4 19/03/2019 17:29 Báo cáo tài chính năm 2018
5 20/04/2018 15:47 Báo cáo tài chính năm 2017
6 30/03/2018 08:57 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi