Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIM
CTCP Khoáng sản Viglacera
Thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
84293854674
5200284005
Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên HDQT, Giám đốc
Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên HDQT, Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/01/2017
12.500.000
1.250.000
1.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/04/2020 20/04/2020 08/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 05/02/2020 06/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/02/2020 14:57 Báo cáo thường niên 2019
2 13/02/2020 16:26 Báo cáo tài chính năm 2019
3 20/03/2019 16:55 Báo cáo thường niên 2018
4 18/03/2019 13:21 Báo cáo tài chính năm 2018
5 29/03/2018 12:02 Báo cáo tài chính năm 2017
6 22/03/2018 15:41 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 6 bản ghi