Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIM
CTCP Khoáng sản Viglacera
Thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái
84293854674
5200284005
Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên HDQT, Giám đốc
Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên HDQT, Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/01/2017
12.500.000
1.250.000
1.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/02/2020 06/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/04/2019 02/05/2019 15/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 10/05/2018 11/05/2018 22/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 16/03/2018 19/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi