Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VIB
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
028 6299 9039
0060/NH-GP
Hàn Ngọc Vũ - TV HĐQT kiêm TGĐ
Ân Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
09/01/2017
9.244.913.950
924.491.395
924.491.395
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/09/2020 16/09/2020 18/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/09/2020 07/09/2020 06/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 04/06/2020 05/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/06/2020 05/06/2020 15/06/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 04/05/2020 05/05/2020 08/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 01/04/2020 03/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 18/03/2020 19/03/2020 23/03/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 02/03/2020 03/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
9 15/11/2019 18/11/2019 23/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10 14/08/2019 15/08/2019 Trả CP thưởng
  Tổng số 15 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>