Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VIB
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
028 6299 9039
0060/NH-GP
Hàn Ngọc Vũ - TV HĐQT kiêm TGĐ
Ân Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
09/01/2017
9.244.913.950
924.491.395
924.491.395
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/11/2019 18/11/2019 23/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 14/08/2019 15/08/2019 Trả CP thưởng
3 05/07/2019 08/07/2019 Trả CP thưởng
4 05/06/2019 06/06/2019 08/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 06/03/2019 07/03/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 06/03/2019 07/03/2019 11/03/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 25/01/2019 28/01/2019 31/01/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 16/11/2018 19/11/2018 Trả CP thưởng
9 14/11/2018 15/11/2018 26/11/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
10 07/11/2018 08/11/2018 10/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 14 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>