Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VHH
CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
Số 05 - Lý Thường Kiệt - Phường Phú Nhuận - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế
(054) 3 813699
3300365310
Võ Phi Hùng - Tổng giám đốc
Võ Phi Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ
Bình thường
Hoạt động
25/06/2014
75.000.000
7.500.000
7.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/06/2021 08/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi