Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VHF
CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
Số 9A Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
(84.4) 3 987 1743
0100102830
Phạm Đình Cương - Giám đốc công ty
Phạm Đình Cuơng - Giám đốc Công ty
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
07/05/2010
215.000.000
21.500.000
21.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2021 16/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/11/2020 20/11/2020 07/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 17/03/2020 18/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/10/2019 14/10/2019 29/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi