Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VHD
CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinaconex
Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9,khu đô thị Trung Yên,P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,Tp.Hà Nội
0437835757
0102294285
Nguyễn Thành Nhơn - Giám đốc
Nguyễn Quang Hà - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
22/06/2017
70.000.000
7.000.000
7.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/02/2021 01/03/2021 05/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/02/2020 02/03/2020 17/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/06/2019 28/06/2019 26/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi