Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGT
Tập đoàn Dệt may Việt Nam
25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Địa chỉ nhận thư: 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
04 3825 7700
0100100008
Đặng Vũ Hùng - Tổng Giám đốc
Tạ Hữu Doanh - Trưởng ban Tổng hợp Pháp chế
Bình thường
Hoạt động
03/01/2017
5.000.000.000
500.000.000
500.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/04/2021 04/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/09/2020 21/09/2020 29/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 11/06/2019 12/06/2019 24/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi