Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGT
Tập đoàn Dệt may Việt Nam
25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Địa chỉ nhận thư: 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
04 3825 7700
0100100008
Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Anh Thư - Phó ban Quản lý Nguồn vốn
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
03/01/2017
5.000.000.000
500.000.000
500.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/06/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/06/2019 12/06/2019 24/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/05/2019 08/05/2019 17/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 30/08/2018 31/08/2018 17/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi