Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGR
CTCP Cảng Xanh Vip
Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng
0225 883 0333
0201579242
Cáp Trọng Cường - Giám đốc
Phạm Thị Thúy Nga - nhân viên Pháp chế
Bình thường
Hoạt động
12/04/2018
632.500.000
63.250.000
63.250.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/06/2022 06/06/2022 16/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 16/03/2022 17/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/10/2021 15/10/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 10/09/2021 13/09/2021 24/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 18/05/2021 19/05/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 10/03/2021 11/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 02/02/2021 03/02/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 7 bản ghi