Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VGI
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
Tầng 39-40, Tòa nhà Keangnam Landmark, lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm
04.62626868
0102409426
Phùng Văn Cường - Tổng Giám đốc
Đàm Minh Toản - Thư ký tổng công ty kiêm trưởng phòng pháp chế
Bình thường
Hoạt động
25/09/2018
30.438.112.000
3.043.811.200
3.043.811.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2022 18/05/2022 17/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 21/05/2021 24/05/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/03/2021 30/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi