Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VFS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
84-8 62556586
286/UBCK-GP
Trần Anh Thắng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Thị Thu Bình - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/01/0001
410.000.000
41.000.000
41.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 21/01/2021 19:00 Báo cáo tài chính quý 4/2020
2 22/10/2020 16:22 Báo cáo tài chính quý 3/2020
3 21/08/2020 17:57 Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
4 22/07/2020 16:10 Báo cáo tài chính quý 2/2020
    Tổng số 4 bản ghi