Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VFC
CTCP Vinafco
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì
04 37684464
0100108504
Phạm Thị Lan Hương - Tổng Giám đốc
Vũ Thị Thúy - Trưởng ban pháp chế
Bình thường
Hoạt động
01/07/2013
340.000.000
33.801.062
34.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/11/2020 10/11/2020 12/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 10/07/2020 13/07/2020 20/07/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 19/05/2020 20/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 27/11/2019 28/11/2019 30/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 03/05/2019 06/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi