Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VES
CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco
R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM
(84-83) 54105273
0303245217
Lâm Quốc Hải - Giám đốc
Mai Thái Dũng - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
18/03/2015
150.000.000
9.007.500
9.007.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 08/05/2020 11/05/2020 26/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 07/04/2020 08/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi