Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VCW
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
0218. 3840 146
5400310164
Nguyễn Xuân Quý - Tổng Giám đốc
Vương Ngọc Văn - Giám đốc ban tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
23/11/2016
750.000.000
75.000.000
75.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/11/2020 26/11/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 23/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/09/2019 09/09/2019 20/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/06/2019 25/06/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 07/05/2019 08/05/2019 22/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 15/03/2019 18/03/2019 28/03/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 7 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>