Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VCT
CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex
Tầng 4&5, nhà D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
0435540889
0101445446
Nguyễn Thành Long - Tổng Giám đốc
Bùi Thế Hải - Nhân viên CBTT
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
15/07/2010
11.000.000
1.100.000
1.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2021 26/02/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/02/2020 14/02/2020 19/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi