Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VBH
CTCP Điện tử Bình Hòa
204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
0303207317
Hà Hữu Quang - Giám đốc
Trần Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
05/06/2017
29.000.000
2.900.000
2.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/03/2021 17/03/2021 16/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/03/2020 24/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 01/03/2021 08:59 Báo cáo thường niên 2020
2 01/03/2021 08:59 Báo cáo tài chính năm 2020
3 01/02/2021 15:56 Báo cáo quản trị công ty năm 2020
4 19/03/2020 10:01 Báo cáo thường niên 2019
5 09/03/2020 14:10 Báo cáo tài chính năm 2019
6 23/04/2019 16:43 Báo cáo thường niên 2018
7 21/02/2019 17:00 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 7 bản ghi