Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VBH
CTCP Điện tử Bình Hòa
204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
0303207317
Hà Hữu Quang - Giám đốc
Trần Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
05/06/2017
29.000.000
2.900.000
2.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2020 24/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 28/03/2019 29/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/03/2020 10:01 Báo cáo thường niên 2019
2 09/03/2020 14:10 Báo cáo tài chính năm 2019
3 23/04/2019 16:43 Báo cáo thường niên 2018
4 21/02/2019 17:00 Báo cáo tài chính năm 2018
5 16/07/2018 15:54 Báo cáo tài chính quý 2/2018
6 18/04/2018 14:04 Báo cáo tài chính quý 1/2018
7 22/03/2018 14:26 Báo cáo thường niên 2017
8 13/03/2018 11:14 Báo cáo tài chính năm 2017
9 16/01/2018 14:52 Báo cáo tài chính quý 4/2017
    Tổng số 9 bản ghi