Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VBH
CTCP Điện tử Bình Hòa
204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
0303207317
Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Kiều Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
05/06/2017
29.000.000
2.900.000
2.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/03/2019 29/03/2019 19/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/03/2018 06/03/2018 29/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
    Tổng số 10 bản ghi