Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VBB
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
Số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0299 3886666
2200269805
Lê Huy Dũng - Quyền Tổng Giám đốc
Lê Huy Dũng - Quyền Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/07/2019
4.190.199.040
419.019.904
419.019.904
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/05/2020 11/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/04/2020 14/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/12/2019 09/12/2019 16/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 3 bản ghi