Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VAV
CTCP VIWACO
Tầng 1 Nhà 17-t7 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
0462511520
0101624050
Nguyễn Hữu Tới - Tổng giám đốc
Trần Mạnh Hùng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
26/07/2017
160.000.000
32.000.000
32.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/02/2022 23/02/2022 26/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/10/2021 27/10/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 24/05/2021 25/05/2021 03/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 18/02/2021 19/02/2021 24/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 29/05/2020 01/06/2020 10/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>