Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VAB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á
Tầng 4 và 5 Tòa nhà Samsora Premier, Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội
024 3933 3636
0302963695
Phương Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Hồng Hải - TV HĐQT độc lập
Bình thường
Hoạt động
20/07/2021
5.399.600.430
539.960.043
539.960.043
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2022 28/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/03/2022 04/03/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 19/01/2022 20/01/2022 Trả cổ tức bằng CP
4 15/09/2021 16/09/2021 25/09/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 4 bản ghi