Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
USD
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
422 Quốc lộ 1A, Khóm 5 phường 2 Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
(84-299)3822354
2200177456
Lâm Hữu Tùng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Khôi - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/01/2019
56.000.000
5.600.000
5.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/06/2020 30/06/2020 14/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/05/2020 19/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/05/2020 15/05/2020 26/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 10/05/2019 13/05/2019 22/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 18/03/2019 19/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 07/04/2020 12:52 Báo cáo thường niên 2019
2 26/03/2020 17:17 Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ)
3 23/03/2020 16:03 Báo cáo tài chính năm 2019
4 17/04/2019 15:45 Báo cáo thường niên 2018
5 04/04/2019 13:59 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 5 bản ghi