Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
USD
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
422 Quốc lộ 1A, Khóm 5 phường 2 Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
(84-299)3822354
2200177456
Lâm Hữu Tùng - Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Khôi - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
30/01/2019
56.000.000
5.600.000
5.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 10/05/2019 13/05/2019 22/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2019 19/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2019 15:45 Báo cáo thường niên 2018
2 04/04/2019 13:59 Báo cáo tài chính năm 2018
    Tổng số 2 bản ghi