Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
USD
CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
422 Quốc lộ 1A, Khóm 5 phường 2 Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
(84-299)3822354
2200177456
Lâm Hữu Tùng - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Khôi - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/01/2019
56.000.000
5.600.000
5.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2021 18/05/2021 31/05/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/06/2020 30/06/2020 14/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 18/05/2020 19/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/05/2020 15/05/2020 26/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
    Tổng số 9 bản ghi