Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
USC
CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO
91 Phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm
02438252725
0100107123
Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng giám đốc
Hoàng Văn Hóa - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
06/02/2017
55.000.000
5.500.000
5.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 28/10/2021 29/10/2021 30/11/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 30/09/2021 01/10/2021 27/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 02/04/2021 05/04/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/09/2020 30/09/2020 08/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 18/03/2020 19/03/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 12 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>