Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
USC
CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO
91 Phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm
02438252725
0100107123
Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng giám đốc
Hoàng Văn Hóa - Thư ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
06/02/2017
55.000.000
5.500.000
5.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/10/2022 05/10/2022 20/10/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 25/03/2022 28/03/2022 20/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/10/2021 29/10/2021 30/11/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 30/09/2021 01/10/2021 27/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 02/04/2021 05/04/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 29/09/2020 30/09/2020 08/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 6 bản ghi