Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVN
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP
Số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,
04. 3856 1767
0100100047
Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc
Phạm Công Thảo - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/01/2016
6.780.000.000
678.000.000
678.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/06/2020 08/06/2020 22/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/03/2020 06/03/2020 25/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi