Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVM
CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
565 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
0438544252
0500237543
Lê Văn Duẩn - Giám đốc
Phùng Đức Trưởng - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
15/12/2015
24.000.000
2.400.000
2.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/05/2020 25/05/2020 05/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 05/03/2020 06/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 28/03/2019 29/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi