Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TVA
CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì
Đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
0438611056
0100107557
Trần Huy Vĩnh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hương Giang - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
11/04/2017
63.000.000
6.300.000
6.300.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 07/07/2020 08/07/2020 20/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 02/03/2020 03/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/07/2019 15/07/2019 24/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 05/03/2019 06/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 02/03/2020 11:34 Báo cáo thường niên 2019
2 13/02/2020 16:36 Báo cáo tài chính năm 2019
3 11/03/2019 09:03 Báo cáo thường niên 2018
4 25/02/2019 09:00 Báo cáo tài chính năm 2018
5 12/02/2018 14:51 Báo cáo thường niên 2017
6 10/02/2018 17:39 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi