Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TV1
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1
Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
02438544270
0100100953
Nguyễn Hữu Chỉnh - Tổng Giám đốc Công ty
Phạm Nguyên Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
22/06/2018
266.913.190
26.691.319
26.691.319
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/03/2022 28/03/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 08/10/2020 09/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 3 bản ghi