Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTR
CTCP Du lịch Thương mại và Đầu tư
16 A Nguyễn Công Trứ - Quận Hai bà Trưng-TP Hà Nội
04 - 38212700
0103011189
Phùng Thái Sơn - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thùy Linh - Thủ quỹ
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
04/01/2009
19.933.930
1.993.393
1.993.393
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/07/2018 13:09 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018
2 16/04/2018 17:05 Báo cáo thường niên 2017
3 04/04/2018 13:12 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 3 bản ghi