Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTN
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
21 VSIP II, đường số 1, KCN Việt Nam - Singapore II, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
0274.2220222
3700861497
Phạm Tuấn Anh - TGĐ
Phạm Tuấn Anh - TGĐ
Bình thường
Hoạt động
19/04/2017
376.275.000
36.727.500
36.727.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/09/2022 15/09/2022 29/09/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2022 21/03/2022 20/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/12/2021 30/12/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 29/12/2021 30/12/2021 06/01/2022 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
5 09/09/2021 10/09/2021 29/09/2021 Trả cổ tức bằng tiền
6 18/03/2021 19/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi