Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TRS
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
0839250222
0304184415
Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT
Đỗ Văn Mười - Giám đốc tài chính
Bình thường
Hoạt động
18/09/2015
30.464.870
3.034.387
3.046.487
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/06/2019 26/06/2019 Trả CP thưởng
2 25/06/2019 26/06/2019 11/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2019 28/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 28/06/2018 29/06/2018 10/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 17/04/2018 18/04/2018 15/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/04/2019 15:28 Báo cáo thường niên 2018
2 03/04/2019 12:45 Báo cáo tài chính năm 2018
3 10/04/2018 15:50 Báo cáo thường niên 2017
4 05/04/2018 08:56 Báo cáo tài chính năm 2017
5 17/04/2017 08:46 Báo cáo thường niên 2016
6 04/04/2017 17:11 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi