Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TRS
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q1, Tp. Hồ Chí Minh
0839250222
0304184415
Nguyễn Văn Quý - Tổng Giám Đốc
Đỗ Văn Mười - Giám đốc tài chính
Bình thường
Hoạt động
18/09/2015
30.464.870
3.944.669
3.956.769
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 03/09/2020 04/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 29/07/2020 30/07/2020 12/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 28/05/2020 29/05/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 25/06/2019 26/06/2019 Trả CP thưởng
5 25/06/2019 26/06/2019 11/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 27/03/2019 28/03/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/04/2020 10:32 Báo cáo thường niên 2019
2 05/04/2020 15:47 Báo cáo tài chính năm 2019
3 17/04/2019 15:28 Báo cáo thường niên 2018
4 03/04/2019 12:45 Báo cáo tài chính năm 2018
5 10/04/2018 15:50 Báo cáo thường niên 2017
6 05/04/2018 08:56 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi