Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TPS
CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn
720 QL1A, khu phố 3B, Phường Thanh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
0837161333
0301114089
Trần Hiếu - Tổng GĐ
Tạ Chương Chín - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/12/2015
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/07/2020 14/07/2020 29/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 03/06/2020 04/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/05/2020 25/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 25/03/2020 26/03/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 25/02/2020 26/02/2020 12/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 04/04/2019 05/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 11/01/2019 14/01/2019 25/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 7 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/03/2020 10:46 Báo cáo thường niên 2019
2 03/03/2020 11:09 Báo cáo tài chính năm 2019
3 21/03/2019 15:04 Báo cáo thường niên 2018
4 05/03/2019 09:46 Báo cáo tài chính năm 2018
5 29/03/2018 11:04 Báo cáo thường niên 2017
6 12/03/2018 16:41 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi