Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TNY
CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh niên
40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
08.3991.0959
4103004582
Lê Thành Nhơn - Tổng giám đốc
Trần Duy Linh - Tổng giám đốc
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
15/06/2011
30.000.000
3.000.000
3.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 1 bản ghi