Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TLT
CTCP Viglacera Thăng Long
Phường Phúc Thắng - Thành phố Phúc yên - tỉnh Vĩnh Phúc
0435811900
2500224026
Đoàn Hải Mậu - Giám đốc
Đoàn Hải Mậu - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/12/2006
69.898.000
6.989.800
6.989.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/07/2020 16/07/2020 25/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 27/02/2020 28/02/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 09/07/2019 10/07/2019 28/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 15/02/2019 18/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
    Tổng số 8 bản ghi