Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TLT
CTCP Viglacera Thăng Long
Phường Phúc Thắng - Thành phố Phúc yên - tỉnh Vĩnh Phúc
0435811900
2500224026
Đoàn Hải Mậu - Giám đốc
Đoàn Hải Mậu - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
08/12/2006
69.898.000
6.989.800
6.989.800
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/07/2019 10/07/2019 28/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 15/02/2019 18/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/01/2018 31/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 19/02/2019 14:42 Báo cáo thường niên 2018
2 14/02/2019 10:29 Báo cáo tài chính năm 2018
3 02/08/2018 09:40 Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018
4 16/03/2018 14:12 Báo cáo thường niên 2017
5 14/03/2018 15:41 Báo cáo tài chính năm 2017
6 09/03/2017 11:34 Báo cáo thường niên 2016
7 24/02/2017 17:30 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 7 bản ghi