Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TIS
CTCP Gang thép Thái Nguyên
Tổ 13, Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
0280.3832236
4600100155
Nguyễn Minh Hạnh - Tổng giám đốc
Nguyễn Bá Tài - Trưởng Phòng Tổ chức lao động
Bình thường
Hoạt động
24/03/2011
1.840.000.000
183.988.900
184.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 18/03/2022 21/03/2022 19/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/03/2021 15/03/2021 15/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi