Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TEL
CTCP Phát triển công trình Viễn thông
Lô 18 Khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai
(84-24) 36405420
0100683141
Dương Vũ Cường - Tổng Giám Đốc
Dương Vũ Cường - Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
26/09/2017
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/06/2020 09/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/04/2020 13/04/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 11/06/2019 12/06/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi