Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TEC
CTCP Traenco
Số 46 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0436250950
0100108617
Đặng Tử Hoàng - Tổng giám đốc
Đinh Thị Khánh Ly - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
24/04/2017
16.603.400
1.660.340
1.660.340
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2021 01/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 30/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi