Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TCK
Tổng công ty cơ khí xây dựng- CTCP
Số 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
+84. 024.38631122
0100106553
Dương Văn Hồng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Phạm Việt Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
27/10/2017
238.500.000
23.850.000
23.850.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/06/2020 03/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 26/11/2019 27/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 29/05/2019 30/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi