Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TAG
CTCP Thế giới số Trần Anh
Tòa nhà MWG, Lô T.2-1.2, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Tp. HCM; 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,Hà Nội
04 3766 6666
0101217009
Đặng Hoàng Anh Chiến - Tổng Giám Đốc
Trần Huy Thanh Tùng - Không
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
23/11/2018
249.149.910
24.798.077
24.914.991
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/09/2022 28/09/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 04/04/2022 05/04/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/04/2021 05/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi