Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SZE
CTCP Môi trường Sonadezi
Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa
0613.951771
3600274914
Quách Ngọc Bửu - Tổng Giám đốc
Trần Võ Hoài Hương - KTT
Bình thường
Hoạt động
09/12/2016
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/10/2021 05/10/2021 19/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2021 25/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/08/2020 28/08/2020 15/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/03/2020 12/03/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 23 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>