Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SWC
Tổng CTCP Đường sông Miền Nam
298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây ,Quận 7, TP.HCM
84.8. 38729748
0300447173
Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc
Lê Bá Thọ - TGĐ
Bình thường
Hoạt động
29/04/2011
671.000.000
67.100.000
67.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/04/2022 12/04/2022 11/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/05/2021 10/05/2021 10/06/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi